Pierwsze walne zgromadzenie Stowarzyszenia „Zamiary – Przyjazna Wieś” odbyło się wczoraj, 3 marca w remizie strażackiej. Oprócz przeczytania sprawozdań z półrocznej działalności, zaprezentowano także kolejne cele jakie stawia przed sobą to młode stowarzyszenie.

 

 

– W pierwszej kolejności chcemy przede wszystkim pozyskać pieniądze na wyposażenie tej sali: krzesła i stoły – przyznaje prezes stowarzyszenia Grażyna Budnicka. Właśnie dzięki temu, że wieś założyła stowarzyszenie, będzie miała już wkrótce możliwość ubiegania się o zewnętrzne dotacje m.in. z Lokalnej Grupy Działania Gniazdo, do której należy gminy Kiernozia.

 

 

Stowarzyszenie ma 32 członków, z czego większość to panie. Do tej pory jego przedstawiciele brali udział m.in w Biesiadzie Łowickiej, zdobywając I miejsce na łowicką babę oraz w targach Tour Salon w Poznaniu.

Kolejne spotkanie z udziałem damskiej części stowarzyszenia, odbędzie się 8 marca w Dzień Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury. Na zebranie zostały zaproszone panie z terenu gminy Kiernozia, które będą reprezentować poszczególne sołectwa. Łącznie otrzymało zaproszenie ponad 40 kobiet.

Komentowanie nie jest możliwe.