Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu kontynuowana była rozprawa czworga byłych członków rady rodziców Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach, którym prokuratura zarzuciła poświadczenie nieprawdy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sąd Rejonowy w Łowiczu, fot. NŁ
Sąd Rejonowy w Łowiczu, fot. NŁ

Przypomnijmy, że wiosną 2018 roku grupa rodziców chciała zmienić w Banku Spółdzielczym w Łyszkowicach (oddział BS w Skierniewicach) zasady korzystania z konta bankowego rady rodziców, aby upoważnieni przedstawiciele tejże rady mogli dokonywać na nim operacji bez udziału ówczesnej dyrektor szkoły. Chodziło im wówczas o możliwość wypłacenia pieniędzy, które sponsorzy przelali na rzecz organizowanej przez jedną z nauczycielek wycieczki zagranicznej (brało w niej udział 10 uczniów szkoły).

W tym celu przedłożyli oni w banku protokół zebrania rady rodziców, na którym miała rzekomo zapaść decyzja o zmianie w sposobie zarządzania kontem. Nie został on jednak przyjęty i nigdy nie nabrał mocy prawnej, ze względu na brak wystarczającej liczby podpisów.

Na poprzedniej rozprawie oskarżeni przyznali, że w ogóle nie odbyło się zebranie, które miał potwierdzać protokół. Ponadto dwaj członkowie rady rodziców, zeznający na poprzedniej rozprawie w roli świadków, utrzymują, że ich podpisy na tymże protokole zostały sfałszowane.

Dzisiaj sąd przesłuchał 6 kolejnych świadków. Najdłużej zeznawała wspomniana już, była dyrektor szkoły w Łyszkowicach. Sąd wysłuchał też zeznań nauczycielki języka angielskiego, która organizowała wyjazd do Francji, dwóch kolejnych przedstawicielek rady rodziców, a także ówczesnego kierownika oddziału banku i jego pracownicy.

O tym, co wniosły do wiedzy w tej kuriozalnej sprawie zeznania świadków, przeczytasz w Nowym Łowiczaninie za tydzień.

6 komentarzy

  1. Nie no nie fałszerstwo…. Mój kolega się teleportowal 200 km, żeby złożyć podpis. Jaka Gazeta takie wypociny…

  2. Świat postawiony na głowie: dyrektor decyduje na co są wydawane pieniądze z Rady Rodziców!!!!!! Wara dyrektorom od tej kasy to są pieniądze rodziców!!!!! Na bieżące funkcjonowanie to niech wam burmistrz czy wójt da kasę.

  3. Nie no, skąd falszerstwo?! dla ludzi na wyższych stołkach to przypadek, niewiedza, chęć pomocy drugiemu…. A dla zwykłego szaraka to falszerstwo i złamanie prawa. Tak się osądza dwie grupy społeczne….. Przykre ale prawdziwe… A to Polska właśnie….

  4. TM & BOSS już osądzili stwierdzając, że to kuriozalna sprawa. Gratuluje profesjonalizmu redaktorzynom.

  5. Już nie mogę się doczekać kolejnych “rewelacji” łowiczanina …

  6. W Łyszkowicach umieją się bawić