W Łowiczu, jak co roku pod koniec września, zorganizowany został zjazd łowickiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Wczoraj, 27 września, walne zebranie jednogłośnie zadecydowało o powierzeniu na kolejny rok obowiązków obecnemu zarządowi na czele z prezesem dh. Kazimierzem Szymańskim i wiceprezesem dh. Tadeuszem Żaczkiem.

Przyjęto też plan pracy na kolejny rok, który będzie wyjątkowym ze względu na trzy okrągłe jubileusze – 80. rocznicę powstania Szarych Szeregów, 20. rocznicę odsłonięcia w Łowiczu tablicy i 10. współpracy stowarzyszenia z II LO w Łowiczu.

Dzisiaj, podczas szkolnej akademii w II LO, nowa członkini przekazała stowarzyszeniu krzyż z nagrobku jej stryja, Włodzimierza Czumakowa ps. „Kujawiak”, zamordowanego przez Niemców w Łowiczu 30 maja 1942 r.

W tym roku obecny był tylko jeden z około 10 żyjących jeszcze członków Szarych Szeregów w Łowiczu – był to prezes Kazimierz Szymański. Przybył też dh Tadeusz Grzybowski, skarbnik Oddziału Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

W zjeździe brali udział członkowie rodzin szaroszeregowców, inne osoby wspierające stowarzyszenie i szkolna społeczność. Fragment prezentowanego już kiedyś referatu na temat Akcji „M” przedstawił dh Tadeusz Żaczek, a inny z członów stowarzyszenia dh Aleksander Niebudek zaprezentował biogram Eugeniusza Nowakowskiego ps. „Jeż”.

Podczas uroczystości odznaką „Przyjaciel Szarych Szeregów” została odznaczona dyrektor II LO Agnieszka Ruta-Kucińska, wnuczka nieżyjącego już dh Stanisława Burzykowskiego.

Komentowanie nie jest możliwe.