Dziś, 7 czerwca, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dmosinie, odbyła się uroczystość Jubileuszy małżeńskich. Medalami Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie udekorowani zostali Teresa i Jan Rosiakowie z Grodziska.

Teresa i Jan Rosiakowie z Grodziska. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Aktu dekoracji medalami dokonała wójt gminy Dmosin Danuta Supera w towarzystwie kierownik USC w Dmosinie – Krystyny Koteckiej. Gratulując dostojnym parom Krystyna Kotecka nawiązała do roli rodziny, jako ważnego elementu życia społecznego oraz prywatnego, kształtującego to, co najcenniejsze: miłość, szacunek, postawy moralne, patriotyzm.

Zdrowia, radości i miłości bliskich, jak najmniej trosk i zmartwień oraz zadowolenia z życia na kolejne lata, życzyła jubilatom wójt  Danuta Supera.

Oprócz medali z charakterystycznymi dwiema różami na awersie i monogramem RP na rewersie, na jubilatów czekały listy gratulacyjne od Prezydenta RP, pamiątkowe legitymacje, kwiaty, a na koniec – w sali konferencyjnej urzędu – toast i słodki poczęstunek.

O tym, co we wspólnym życiu najbardziej cenią sobie uhonorowani jubilaci oraz o tym, dlaczego w dmosińskiej sali ślubów pojawiło się dziś wyjątkowo tylko jedno małżeństwo, w najbliższym gazetowym wydaniu WG. 

 

Komentowanie nie jest możliwe.