Sakramentalne “Tak” wypowiedzieli 50 lat temu jako młodzi ludzie, a dziś mogą powiedzieć, że się udało, że zwyciężyła miłość, szacunek, ale i poczucie obowiązku. Siedem par małżeńskich zaproszonych zostało we wtorek, 13 grudnia, przez Urząd Stanu Cywilnego w Strykowie na uroczystość nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska
fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Na zaproszenie odpowiedziało większość z obchodzących Złote Gody małżeństw. Niektórzy, niestety, nie mogli być obecni ze względu na swój stan zdrowia. W sali Domu Kultury stawili się: Urszula i Bronisław Przybyszowie z Zagłoby, Halina i Włodzimierz Pinterowie ze Strykowa, Bronisława i Jan Skudlarscy z Lipki, Krystyna i Jerzy Pawlakowie z Kielminy, Krystyna i Jan Andrysiewiczowie z Zelgoszczy oraz Alicja i Henryk Jaworscy z Zelgoszczy.

Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył jubilatom burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski w towarzystwie kierownika USC Radosława Zaborowskiego. Gratulując dostojnym parom burmistrz Andrzej Jankowski nawiązał do roli rodziny, jako ważnego elementu życia społecznego oraz prywatnego, kształtującego to, co najcenniejsze: miłość, szacunek i postawy moralne przekazywane kolejnym pokoleniom. Oprócz medali z charakterystycznymi dwiema różami na awersie i monogramem RP na rewersie, na jubilatów czekały listy gratulacyjne od Prezydenta RP, pamiątkowe legitymacje, kwiaty, a na koniec toast i słodki poczęstunek. Uroczystość uświetnił występ Chóru Seniora Echo.

 p1710844 p1710842 p1710835 p1710836

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.