9 par małżeńskich z gminy Bolimów obchodziło dziś, 12 sierpnia, Złote Gody, czyli jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Bolimowie odbyła się uroczystość, w której oprócz jubilatów i ich rodzin, udział wzięły także władze gminy.

BOLIMOW_Uroczystosc_Zlotych_Godow_2016 (12)
fot. Tomasz Bartos

Pary, które przybyły na spotkanie w urzędzie, zostały odznaczone medalem przyznawanym przez Prezydenta RP, wysłuchały także gratulacji i życzeń od wójta Stanisława Linarta oraz zastępcy kierownika USC Iwony Furmańczyk, otrzymały także dyplomy i kwiaty, a na zakończenie wzięły udział w poczęstunku przy dźwiękach kapeli łowickiej.

Obchodzący Złote Gody i odznaczeni na gminnej uroczystości to: Jadwiga i Tadeusz Buczek z Bolimowa, Wanda i Kazimierz Dmuchowscy z Woli Szydłowieckiej, Barbara i Tadeusz Figat z Bolimowa, Anna i Andrzej Kozieł z Bolimowskiej Wsi, Stanisława i Ryszard Osiccy z Kurabki, Henryka i Andrzej Słojewscy z Joachimowa Mogił, Stanisława i Kazimierz Stróżewscy z Kurabki, Bożena i Tadeusz Tarczyk z Humina oraz Marianna i Edward Wojszcz z Bolimowa.

O tym, jak niektórzy z nich wspominają lata swego małżeństwa, przeczytasz w najbliższym numerze Nowego Łowiczanina, w czwartek 18 sierpnia.

Komentowanie nie jest możliwe.