Na wczorajszej sesji Rada Miejska w Głownie w drodze dwóch odrębnych uchwał zmieniła nazwy dwóch ulic: 18 Stycznia i Wyzwolenia.

Głosowanie na sesji Rady Miejskiej w Głownie. Fot. EWR

Wychodząc na przeciw wymogom ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, w Głownie postanowiono zmienić te nazwy ulic, co do których – także w innych miastach na terenie kraju – wątpliwości zgłosił Instytut Pamięci Narodowej – 18 Stycznia i Wyzwolenia. Zmiany w ich nazwach zaproponowano jednak tak, by w użyciu, a więc i w dokumentach, mogły pozostać dotychczasowe formy.
Nazwie 18 Stycznia zaproponowano brzmienie 18 Stycznia 1493 roku (data nawiązuje do początków dwuizbowego parlamentaryzmu w Polsce – tego dnia w Piotrkowie zebrał się sejm walny po raz pierwszy z izbą poselską, składającą się z posłów wybranych przez szlachtę na sejmikach ziemskich).
Z kolei do dotychczasowej nazwy Wyzwolenia postanowiono dopisać datę odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów, w taki sposób by nowa nazwa brzmiała: Wyzwolenia w 1918 roku.
W obu projektach uchwał wyraźnie zaznaczono, że dopuszcza się stosowanie skrótu nowych nazw w formie dotychczas obowiązujących: 18 Stycznia i Wyzwolenia. Dzięki temu dla mieszkańców obu tych ulic de facto nic ma się nie zmienić. Intencją burmistrza było nienarażanie ich na koszty związane ze zmianą adresu.

Uchwałę w sprawie ul. Wyzwolenia w 1918 roku podjęto 11 głosami za przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się.
Uchwała w sprawie ul. 18 Stycznia 1493 roku przeszła 11 głosami za przy 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.
W obydwu głosowaniach brało udział 14 radnych.

3 komentarze

  1. Odzyskaliśmy niepodległość po 132 latach zaborów? Naprawdę? Historię Polski warto znać!

  2. KAMILSIEDLECKI

    DOBRZE Z SENSEM ,PATRIOTYCZNIE , I JASNO CO TU WIĘCEJ GADAĆ , ,, , , , , BRAWO WY, ,

  3. Nic głupszego niemożna było wymyślić ?

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.