Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dzisiejszej sesji Rada Gminy Głowno podjęła szereg uchwał dostosowujących samorządowe placówki do wymogów reformy oświatowej.

Radni nie mieli wątpliwości i jednogłośnie podnosili ręce za kolejnymi uchwałami w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w Lubiankowie, Mąkolicach i Popowie Głowieńskim w szkoły ośmioletnie.

Termin, jaki samorządy mają na uregulowanie tych kwestii, upływa z dniem 30 listopada.

Podobnie jednomyślny przebieg miały głosowania nad projektami uchwał zmieniających nazwy zespołów szkół, które otrzymały teraz brzmienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach, Zespół Szkolno-Przeszkolny w Lubiankowie i Zespół Szkolno-Przeszkolny w Popowie Głowieńskim.

W tej części obrad sesji, w której przyjmowano pakiet uchwał oświatowych, uczestniczyło 13 radnych na 15-osobowy skład.

Więcej na ten temat napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści” za tydzień.

Głosowanie na sesji 29 listopada. Fot. EWR

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.