Tylko dotychczasowa przewodniczącą osiedla Stare Miasto Zofia Kroc została zgłoszona do piastowania tej funkcji na kolejną kadencję podczas zebrania, które 24 października odbyło się w świetlicy przy baszcie gen. Klickiego. W tajnym głosowaniu uzyskała 56 głosów. 

 

Zofia Kroc przewodniczącą tego osiedla będzie więc trzecią kadencję. W zarządzie współpracować będzie z: Ewą Kopeć, Lucyną Zagawą, Danutą Wójcik, Elżbietą Siejką, Adamem Surgielem, Zenonem Czapnikiem, Aliną Jaros i Jerzym Lędzionem.   

Podczas trwającego ponad 3 godziny spotkania zarząd przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności, burmistrz Krzysztof Kaliński wprowadził mieszkańców w tematykę założeń do budżetu miasta na 2020 rok. Udało się również wypracować stanowisko, które poddano głosowaniu, w sprawie niezrealizowanego budżetu obywatelskiego za 2015 roku, którym miała być budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Klickiego – która jest drogą powiatową, a zadania miało być częścią projektu budowy ścieżki rowerowej “Perły Księstwa Łowickiego”, którą miał realizować powiat łowicki z gminami Łowicz, Nieborów i z samorządem miasta. 

W zamian za to miasto wykona chodnik na bocznej odnodze ul. Klickiego, na odcinku od przejścia dla pieszych do hurtowni Glazpanel.  

Do budżetu obywatelskiego na przyszły rok wpłynęły dwie propozycje: wymiana chodnika na ul. Basztowej i Parkowej oraz wymiana chodnika na ul. Pałacowej – ten wniosek złożony został podczas spotkania. 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.