Zuzannie Janickiej z Głowna, tegorocznej maturzystce, przyznano Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Tą szczególną nagrodą uczennica została wyróżniona dzięki najwyżej średniej w szkole oraz pasji sportowej, którą z powodzeniem realizuje od lat.

Na co dzień Zuzia jest uczennicą Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Głownie. Wśród przedmiotów, które najbardziej lubi znajdują się język polski, język angielski i geografia. Znalazły się one na liście przedmiotów, które rozszerza, by w przyszłości zdawać z nich maturę.

– W nauce staram się wyznaczać sobie priorytety i w tym roku należą do nich przedmioty, od których zależy moja przyszłość – podkreśliła uczennica w rozmowie z naszym reporterem.

Tegoroczna maturzystka: Zuzanna Janicka

W wolnych chwilach Zuzia oddaje się pasji sportowej. Uwielbia siatkówkę plażową, w której odnosi osobiste sukcesy.

– To już uzależnienie – żartuje.

Stypendystka w przyszłości chciałaby zostać prawnikiem.

1 komentarz