W sierpniu najprawdopodobniej zapadnie ostateczna decyzja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotycząca przyznania dotacji dla parafii w Żychlinie i parafii w Śleszynie na remont kościołów.

Kościół w Żychlinie. Parafia stara się o dotacje na remont. Fot. Dorota Grąbczewska
Kościół w Żychlinie. Parafia stara się o dotacje na remont. Fot. Dorota Grąbczewska

Chodzi o niebagatelną kwotę 55.000 zł dla Śleszyna i 245.000 zł dla Żychlina.

Obydwie parafie zabiegają o pieniądze z Lokalnej Grupy Działania Centrum, która już dawno miała przyznane unijne środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na rewitalizację obiektów zabytkowych. 27 marca 2017 roku stowarzyszenie sprawdziło i zaakceptowało do realizacji wnioski z Żychlina i Śleszyna, innych wniosków z powiatu kutnowskiego nie było. Zatem wydaje się, że przyznanie dotacji powinno być formalnością. Jednak ostateczna decyzja należy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Niestety, procedury trwają długo.

Więcej o tym, co w każdym w kościołów planuje się wykonać, w przypadku pozyskania dotacji – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.