Zamknij
REKLAMA

Nowy Łowiczanin – Tygodnik Ziemi Łowickiej
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a
tel./fax 46 837-46-57, 837-37-51

redakcja: [email protected]
księgowość:    [email protected]   
dział reklamy i marketingu: [email protected], [email protected]
dziennikarze: [email protected]

Nowy Łowiczanin – wydanie dla Żychlina, Bedlna, Pacyny, Oporowa i okolic
tel. 796-455-333       
e-mail: [email protected]

Wieści z Głowna i Strykowa
95-015 Głowno, ul. Łowicka 40
tel./fax 42 710-82-55, 42-710-85-40, 42-710-85-50
redakcja i biuro ogłoszeń: [email protected]

Kwartalnik historyczny "Łowiczanin"
redaktor naczelny: Marek Wojtylak, tel. 46 837-39-86
e-mail: [email protected]