Zamknij
REKLAMA
wydawanie towaru klientom, utrzymywanie czystości
StPr/23/0037
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

1. zamiatanie chodników, ciągów jezdno-pieszych i odśnieżanie , 2. uprzątanie zanieczyszczeń z krawężników, 3. sprzątanie zejść do piwnic i korytarzy piwnicznych, 4. opróżnianie śmietniczek i sprzątanie terenu wokół kontenerów, 5. Koszenie trawy, 6. obcinanie żywopłotów i niskich krzewów, 7. w zimie posypywanie piaskiem, 8. rozwieszanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych, 9. dostarczanie korespondencji lokatorom do skrzynek pocztowych, 10. sprzątanie placów zabaw.
StPr/23/0024
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

- obsługa kasy fiskalnej - obsługa działu mięsnego - dbanie o porządek na sali sprzedaży - dbanie o ekspozycję towarów
StPr/23/0025
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 3 610 PLN

staż zawodowy ALgorytm do 12 miesięcy ( do 30 roku życia)
StPr/23/0020
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

• kontrola i weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, • sprawdzanie prawidłowości opisanych dokumentów księgowych w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, umożliwiającym automatyczną dekretację w systemie księgowym, • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym (uzgadnianie kont księgowych), • księgowanie wyciągów bankowych, analiza rozrachunków i gospodarowanie środkami trwałymi, • wsparcie Głównego Księgowego w przygotowywaniu analiz i raportów na potrzeby Zarządu i instytucji zewnętrznych (deklaracje i rozliczenia podatkowe / roczne i okresowe sprawozdania finansowe), • bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych.
StPr/23/0014
data rozpoczęcia pracy od 28.02.2023
wynagrodzenie od od 4 400 PLN

-wykładanie towaru -obsługa klienta, również klientów obcokrajowców -obsługa kasy -wysyłanie zamówień elektronicznych -drukowanie etykiet [System czasu pracy] : równoważny system czasu pracy - praca wg grafiku [Praca na czas określony] : 23.01.2022-28.09.2024 [Godzina zakończenia pracy] : 21:30
StPr/23/0015
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

operator maszyn dziewiarskich
StPr/23/0013
data rozpoczęcia pracy od 13.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

obsługa klienta
2/1/2023
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 450 PLN

obsługa magazynu
1/1/2023
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 450 PLN

doradca klienta
StPr/23/0007
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN