Zamknij
REKLAMAAdvertisement
naprawy bieżące, utrzymanie aut w ruchu
StPr/21/0045
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 4 800 PLN

Montaż, konserwacja i naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych w obrębie budynków, kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych oraz instalacji technologicznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów przepompowni, ujęcia wody, oczyszczalni ścieków, wykonywanie bieżących przeglądów instalacji elektrycznych
StPr/21/0047
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

staż ze środków unijnych POWER dla osób do 30-go roku życia
StPr/21/0055
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż ze środków unijnych POWER dla osób do 30-go roku życia
StPr/21/0056
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż ze środków unijnych POWER dla osób do 30-go roku życia
StPr/21/0057
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż ze środków krajowych do 12 miesięcy
StPr/21/0061
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż ze środków unijnych POWER dla osób do 30-go roku życia
StPr/21/0070
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

staż ze środków unijnych RPO dla osób powyżej 30-go roku życia
StPr/21/0071
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

staż ze środków unijnych POWER dla osób do 30-go roku życia
StPr/21/0073
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

staż ze środków unijnych RPO dla osób powyżej 30-go roku życia
StPr/21/0074
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

REKLAMA