Zamknij
REKLAMA
Pozostały pomocniczy personel medyczny
StPr/20/0511
data rozpoczęcia pracy od 26.11.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

utrzymanie ciągłości produkcji poprzez usuwanie awarii i naprawiania maszyn, wgrywanie wzorów , obsługa maszyn dziewiarskich do produkcji skarpet
StPr/20/0507
data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

obsługa maszyn dziewiarskich do produkcji skarpet
StPr/20/0508
data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Pomoc w pracach administracyjno-biurowych Pomoc w procesie rekrutacji obcokrajowców
StPr/20/0504
data rozpoczęcia pracy od 18.11.2020
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

- obsługa niwelatora - demontaż/montaż tor - demontaż/montaż rozjazdów - demontaż/montaż nawierzchni na przejazdach w tym różne typy nawierzchni - roboty ziemne - roboty związane z budową odwodnienia liniowego toru - roboty związane z budowa odwodnienia bocznego – roboty ziemne i montaż korytek małogabarytowych - rozładunek wahadła różnymi typami wagonów - pełna dyspozycyjność – praca w godzinach nocnych, weekend (w zależności od potrzeb)
StPr/20/0503
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 21 PLN

wsparcie produkcji środków chemicznych, pakowanie, etykietowanie
StPr/20/0498
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 1 360 PLN

- obsługa niwelatora - demontaż/montaż tor - demontaż/montaż rozjazdów - demontaż/montaż nawierzchni na przejazdach w tym różne typy nawierzchni - roboty ziemne - roboty związane z budową odwodnienia liniowego toru - roboty związane z budowa odwodnienia bocznego – roboty ziemne i montaż korytek małogabarytowych - rozładunek wahadła różnymi typami wagonów - pełna dyspozycyjność – praca w godzinach nocnych, weekend (w zależności od potrzeb)
StPr/20/0500
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 21 PLN

Pakowanie gotowych wyrobów czekoladowych.
StPr/20/0497
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
StPr/20/0493
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Montaż, konserwacja i naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych, zabezpieczenie w energię elektryczną terenów robót remontowych i budowlanych działu wod.kan., diagnostyka oraz usuwanie awarii automatyki i elektryki przepompowni ścieków, udział w modernizacji istniejących systemów automatyki i wdrażaniu nowych, kalibracja urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonywanie bieżących przeglądów instalacji elektrycznych
StPr/20/0489
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN