Zamknij
REKLAMA

Od czego zależy wysokość podatku od gospodarowania odpadami komunalnymi?

16:17, 05.01.2021 | AS
Skomentuj

Podatek śmieciowy jest jedną z podstawowych opłat związanych z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Na jego wysokość wpływa kilka czynników, a jednym z najważniejszych jest miejsce zamieszkania, ponieważ stawki podatku ustalają gminy. Co jeszcze decyduje o tym, jak dużą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacisz?

O ostatecznej kwocie podatku śmieciowego decyduje kompilacja dwóch zmiennych: stawki odgórnie ustalonej przez gminę oraz jednej z poniższych:

liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,

powierzchni nieruchomości,

zużycia wody.

By uzyskać ostateczną liczbę, trzeba pomnożyć gminną stawkę przez jedną z tych wartości. O tym, która z nich będzie brana pod uwagę również decydują gminy, przy czym zdecydowanie najczęściej uwzględnia się liczbę mieszkańców danej nieruchomości.

Wspomniana stawka również jest uzależniona od kilku czynników. Gmina dostosowuje ją do liczby jej mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów, biorąc pod uwagę również to, czy na danym terenie obowiązuje ścisła segregacja śmieci ze względu na ich rodzaj. Od początku 2020 roku w całej Polsce obowiązuje podział odpadów na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz bio odpady. Wszystkie muszą być zbierane do odpowiednio oznakowanych pojemników, co jest warunkiem koniecznym przy uwzględnianiu segregacji w rozliczeniach. Właściciel nieruchomości, który nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów, musi liczyć się z wyższym podatkiem śmieciowym. Będzie on od dwóch do maksymalnie czterech razy wyższy od stawki standardowej. Po stronie gminy leży również ustalenie wysokości opłaty za pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów na terenie danej nieruchomości.

Tak obliczona stawka podatku od gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczy każdego miesiąca użytkowania nieruchomości przez jej mieszkańców.

Rozliczenia podatkowe online

Deklarację na tzw. podatek śmieciowy należy złożyć w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, w okresie nie przekraczającym 14 dni od zamieszkania na jej terenie pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów wymagających zagospodarowania. Na tej podstawie obliczana jest stawka podatku oraz termin wniesienia opłaty. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy nie tylko bezpośrednich właścicieli nieruchomości, ale także ich współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością.

Warto pamiętać, że każda zmiana w zakresie liczby mieszkańców nieruchomości musi zostać zgłoszona gminie. To nie tylko kwestia zgodności z prawem, ale też dbałości o własny portfel. Jeśli liczba mieszkańców nieruchomości zmaleje, podatek również ulegnie obniżeniu. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać uiszczona osobiście lub online - o tym, jak zrealizować ją przez internet dowiesz się w serwisie przyjazne-deklaracje.pl

(Artykuł zewnętrzny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA