Zamknij
REKLAMA

Ile urlopu przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu zatrudnionemu na część etatu

15:37, 25.02.2021 | AS
Skomentuj

Pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionemu na ¾ etatu przysługuje 8 dni (56 godzin) urlopu dodatkowego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  • 1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownikowi niepełnosprawnemu może przysługiwać dodatkowy urlop

Pracownikowi posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje, oprócz urlopu przewidzianego w przepisach Kodeksu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na część etatu, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (dotyczy to zarówno urlopu kodeksowego jak i dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności). Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionemu na 3/4 etatu przysługuje w skali roku 8 dni urlopu dodatkowego (3/4 × 10 = 7,5 po zaokrągleniu 8 dni).

Godzinowy wymiar urlopu

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Jednakże w przypadku pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin, 1 dzień urlopu będzie odpowiadał liczbie godzin wynikających z tej obniżonej normy.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

W konsekwencji urlop wypoczynkowy pracownika, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, powinien być udzielany pracownikowi zgodnie z regułą, iż 1 dzień urlopu odpowiada 7 godzinom pracy. Dotyczy to zarówno urlopu przysługującego pracownikowi na mocy Kodeksu pracy jak i dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności. Wymiar urlopu dodatkowego wyniesie więc 8 dni × 7 godzin = 56 godzin.

Podstawa prawna:

  • art. 154, art. 1542 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
  • art. 15 ust. 2, art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

 

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz
specjalista w zakresie prawa pracy

(Artykuł zewnętrzny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%