Zamknij
REKLAMA

Sprzedaż wierzytelności - czym jest?

15:53, 25.02.2021 | AS
Skomentuj

Wierzytelności, czyli należności przysługujące danemu wierzycielowi od dłużnika, powstałe w wyniku udzielenia finansowania (np. kredytu, pożyczki), mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy uczestnikami rynku. Proces zbycia wierzytelności przez wierzyciela pierwotnego na rzecz wierzyciela wtórnego nazywamy sprzedażą portfela wierzytelności.

Rodzaje sprzedawanych wierzytelności

Wierzytelności, będące przedmiotem transakcji na rynku długu, można podzielić ze względu na ich charakter oraz etap obsługi. Pierwszy podział klasyfikuje wierzytelności ze względu na źródło ich powstania, np. kredyty hipoteczne, konsumenckie, korporacyjne, a także należności z tytułu leasingu, faktury, opłaty abonamentowe, opłaty za media, telekomy i inne, mniej popularne rodzaje wierzytelności. Przy podziale wierzytelności ze względu na etap obsługi wyróżniamy wierzytelności nieprzeterminowane oraz przeterminowane. Wierzytelności przeterminowane można dodatkowo podzielić ze względu na różne stadia windykacji, tj. monitoring, windykację polubowną, sądową i egzekucyjną.

Uczestnicy rynku wierzytelności

Na uczestników rynku windykacji składają się dłużnicy, podmioty prowadzące windykację, instytucje wspomagające (np. BIK, wywiadownie, sądy) oraz inwestorzy. Wśród podmiotów prowadzących windykację wyróżniamy: wierzycieli pierwotnych (np. banki, firmy pożyczkowe), wtórnych (np. firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne) oraz podmioty prowadzące windykację na zlecenie. 

W procesie obrotu wierzytelnościami udział biorą wierzyciele pierwotni, którzy prowadzą działalność w zakresie udzielania finansowania oraz wierzyciele wtórni, którzy są zainteresowani czerpaniem korzyści z nabywanych wierzytelności.

Dlaczego dokonuje się sprzedaży wierzytelności?

Podmioty zainteresowane sprzedażą wierzytelności to najczęściej przedsiębiorstwa, których podstawowa działalność skupia się na udzielaniu finansowania, nie zaś na obsłudze udzielonych wierzytelności. Wierzyciele ci są zainteresowani sprzedażą ze względu na potrzeby płynnościowe bądź kapitałowe. Innymi słowy, chcą pozyskać środki na prowadzenie dalszej akcji kredytowej.

Natomiast kupujący to najczęściej inwestorzy instytucjonalni, którzy w imieniu swoich właścicieli nabywają wierzytelności w celu ich obsługi i czerpania korzyści z wygenerowanych spłat. W ostatnich latach pojawiła się także możliwość bezpośredniego inwestowania na rynku wierzytelności dla inwestorów prywatnych.

Sprzedaż wierzytelności jako specyficzny proces transakcyjny odbywa się bardzo często przy udziale specjalistycznych doradców. Więcej informacji na stronie: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/corporate-finance/doradztwo-w-zakresie-sprzedazy-wierzytelnosci/

(Artykuł zewnętrzny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%