Zamknij
REKLAMA

Jak dobrze spisać testament?

11:43, 29.04.2021 | AS

Testament jest dokumentem, który umożliwia spadkodawcy rozporządzenie majątkiem według własnej woli. Wielu ludzi myśli, że spisanie go nie sprawi im problemu. Tymczasem sporządzenie testamentu bez konsultacji z radcą prawnym może spowodować, że z różnych przyczyn będzie on nieważny. Dzieje się tak, gdyż pismo takie musi spełniać ściśle określone warunki.

Kto może sporządzić testament?

Zgodnie z prawem testament może sporządzić osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie będąca częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona. W jednym dokumencie może być określona wola tylko jednej osoby. Nieważny będzie zatem testament sporządzony wspólnie przez oboje małżonków. Ponadto testator musi wyrazić swoją wolę świadomie i swobodnie.

Jak należy sporządzić testament?

Według polskiego prawa testament może mieć formę zwykłą i szczególną. Testament w formie zwykłej sporządzany jest przez osobę pragnącą rozporządzić własnym majątkiem, przy czym musi ona spisać go odręcznie. Niedozwolone jest drukowanie dokumentu czy pisanie go na maszynie. Spadkodawca powinien zarówno napisać pismo własnoręcznie, jak i w taki sam sposób je podpisać. Nieważny jest przy tym materiał, na jakim sporządzony jest testament – kartka z notesu, elegancka papeteria, etc. Ważne jest również umieszczenie obok podpisu daty powstania dokumentu.

Jeśli z jakichś powodów testator nie chce lub nie może własnoręcznie napisać testamentu, może zdecydować się na testament alograficzny. Tu ostatnia wola zostaje wyrażona ustnie, jednak w obecności ściśle określonych prawem urzędników: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza gminy lub kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Istnieją także testamenty szczególne – podróżny, ustny i wojskowy. Zawsze jednak warunkiem do ich powstania są wyjątkowe okoliczności – np. obawa rychłej śmierci testatora, przebywanie na morzu, itp.Warto pamiętać, że niezbędni do potwierdzenia ważności testamentu świadkowie muszą spełniać szereg wymogów formalnych. Często popełnianym przez testatorów błędem okazuje się powoływanie na świadków osób, które co prawda mają pełną zdolność do czynności prawnych, potrafią czytać i pisać, są pełnoletnie, ale są krewnymi lub w testamencie zapisano przeznaczenie dla nich jakichkolwiek korzyści. Przystępując do spisania testamentu, zawsze warto skonsultować się ze specjalistą, jakim jest radca prawny Lublin. Jedynie wówczas ma się całkowitą pewność, że dokument będzie sporządzony prawidłowo, zgodnie z regulacjami prawa spadkowego.

(Artykuł partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMANowa Kolekcja Wiosna Lato 2021
0%