Zamknij
REKLAMA

Zakup działki rolnej i budowa domku letniskowego

15:36, 10.06.2021 | AS

Domek letniskowy to marzenie wielu Polaków. Często, zwłaszcza mieszkańcy bloków w miastach, marzą o swoim miejscu do odpoczynku poza miastem – a już szczególnie wśród pól i łąk. Rozwiązaniem może być nabycie działki rolnej i budowa domku letniskowego. Nie zawsze jest to jednak możliwe, o czym świadczy niewielka liczba takich inwestycji. Bywa jednak tak, że zgodnie z prawem możemy postawić taki domek właśnie na terenie rolniczym. Warto więc poznać przepisy prawa regulujące tę materię i być może marzenie o domku czy altance za miastem stanie się rzeczywistością.

Domek letniskowy a polskie prawo

Prawo budowlane ani inne ustawy nie zawierają jednoznacznej definicja domku letniskowego. Uznaje się za niego jednak budynek rekreacji indywidualnej. Służy on do zamieszkiwania w sezonie – kiedy można z niego korzystać właśnie w celach rekreacyjnych.

Jeśli chodzi o wymogi formalne, to taki budynek może mieć maksymalnie 35 m2 powierzchni i być parterowy. Zaledwie jeden taki obiekt możemy postawić na każde 500 m2 naszej działki.

Niestety są to warunki ogólne budowania domków letniskowych. Jeżeli chcemy postawić taki budynek na działce budowlanej, musimy wziąć pod uwagę także inne obostrzenia prawne.

Domek letniskowy a działka rolna

Domek, który chcemy wybudować, musi spełnić także inne wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami, m.in. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ustawą o drogach publicznych, a także z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Często zadawanym pytaniem jest czy na działce rolnej można postawić domek letniskowy. Teoretycznie na działce rolnej można wybudować wiele, ale pod kilkoma warunkami:

  • musi istnieć i zezwalać na to plan zagospodarowania,
  • jeśli ma to związek z produkcją rolną,
  • w przypadku braku planu – konieczne będzie wyłączenie działki spod produkcji rolnej.

Jeśli na terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, który nie zakłada możliwości budowy domku letniskowego, to bez zmiany tego planu legalnie nic na takiej działce nie da się zrobić.

Domek na zgłoszenie na działce rolnej

Jeśli miejscowy plan zagospodarowania przewiduje zabudowę zagrodową, to prawdopodobnie budowa domku letniskowego na takiej działce będzie możliwa.

Pojęcie samej zabudowy zagrodowej odnajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. „Należy przez nie rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. Jak można łatwo zauważyć, definicja ta nie jest dokładna”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 5 lutego 2016 r., uznał jednak, iż „w obowiązującym systemie prawnym nie zamieszczono legalnych definicji ani zabudowy zagrodowej ani działki siedliskowej. Za definicję legalną pojęcia zabudowa zagrodowa nie może być uznane wyjaśnienie zawarte w § 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Nie ma bowiem żadnych podstaw, aby dla tej definicji zamieszczonej w rozporządzeniu przyjąć bezwzględny zakres zastosowania. Skoro w u.p.z.p. nie zdefiniowano zabudowy zagrodowej, to należy to pojęcie rozumieć tak, jak jest ono rozumiane w języku powszechnym, czyli jako zabudowę związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”.

Domek letniskowy zwykle niestety nie jest uznawany za budowę zagrodową. I w takiej sytuacji nasze zgłoszenie budowy może spotkać się ze sprzeciwem organu. Budowa na zgłoszenie zakłada bowiem złożenie wniosku do urzędu i odczekanie 21 dnia na jego ewentualną reakcję.

Źródła:

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%