Zamknij
REKLAMA

Doskonalenie zawodowe w Łowiczu

13.56, 10.11.2022 . Aktualizacja: 13.56, 16.11.2022
Skomentuj

Od wielu lat środki unijne przeznaczane są na cele związane z kształceniem oraz poszukiwaniem nowych oryginalnych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Młodzi ludzie często nie mogą odnaleźć się na rynku pracy i brakuje im umiejętności, które umożliwiłyby podjęcie wymarzonego zatrudnienia. Stąd pomysł na projekt mający na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym polegający na tworzeniu i rozwoju ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego (CKZ) oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU).

Skorzystają z tego między innymi uczniowie i słuchacze Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, gdzie dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz szkoleń podwyższy się jakość kształcenia.

Wsparcie dla Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego

Dzięki zwiększeniu puli funduszy na realizację programu doskonalenia zawodowego do Łowicza trafi ponad 691 tys. złotych. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu kształci swoich uczniów i słuchaczy w branżach i zawodach ważnych i potrzebnych z punktu widzenia gospodarki naszego regionu. Uczniowie i słuchacze zdobywają wiedzę w zawodach: technik masażysta, podolog, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, florysta. Są też przedstawicie ginących tradycyjnych zawodów, takich jak koszykarz-plecionkarz, krawiec, pszczelarz oraz rękodzielnik wyrobów włókienniczych. To właśnie adepci tych branż podniosą swoje kwalifikacje w ramach projektu ,, Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w ZSiPOWŁ w Łowiczu”. W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja pracowni chemicznej, powstanie nowa pracownia opiekuna medycznego. Doposażone zostaną również pozostałe klasy. Słuchacze nowego kierunku – technik stylista będą uczestniczyć w szkoleniu modelowania przestrzennego na manekinie. Nowy projekt obejmuje nie tylko zakup nowego sprzętu, ale również programów ułatwiających naukę, w tym programu komputerowego do planowania wizerunkowego w ramach ubioru, makijażu i fryzury.

Nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na umiejętnościach i postawach pozwalających w efektywny i bezpieczny sposób rozwiązywać problemy i zarządzać informacją. Dlatego doskonalenie kompetencji cyfrowych objęło również grono pedagogiczne. Przeprowadzone szkolenia pogłębiły wiedzę nauczycieli w obszarze wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pedagodzy poznali również nowoczesne sposoby zastosowania narzędzi cyfrowych w codziennej praktyce szkolnej.

Od nauki do pracy

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uczestniczył już w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy”. W ramach projektu stworzony został kwalifikacyjny kurs zawodowy - Krawiec, dzięki któremu osoby zainteresowane szyciem zdobywają w ciągu jednego roku kwalifikacje i tytuł zawodowy. Dla uczestniczek półtorarocznego kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik Usług Kosmetycznych wprowadzono dodatkowe kursy wzbogacające wiedzę i umiejętności, m.in. stylizacja paznokci dłoni i stóp, laminacja rzęs, czy aerografia ombre – stylizacja płytki paznokciowej. Przeprowadzono również szkolenia pogłębiające wiedzę nauczycieli w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z młodzieżą. Działania Funduszy Europejskich skutkują wzrostem umiejętności uczniów i słuchaczy, rozwojem kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażeniem placówek w sprzęt i materiały dydaktyczne. To bardzo istotne, ponieważ kształcenie zawodowe to jeden z filarów rynku pracy i rozwoju gospodarki.

 

(Materiał zewnętrzny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%