Zamknij
REKLAMA

Legalnie za granicą

15:03, 05.11.2020 | AS
Skomentuj

Szukanie pracy za granicą to zawsze zwiększenie szans na rozwój działalności firmy. Należy jednak pamiętać o niezbędnych dokumentach, wymaganych poza granicami kraju. Na szczęście dziś sporą część tej biurokracji można załatwić zdalnie, bez konieczności biegania po urzędach, lub zlecić firmie zewnętrznej. Dobrze jest skorzystać z jej usług, jeśli brak nam doświadczenia lub czasu na zajmowanie się tym tematem.

Legalizacja dokumentów

Wiza

Za granicą

 

 

Legalizacja dokumentów

Wykorzystywane przez nas dokumenty w pracy poza granicami kraju wymagają legalizacji. Niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą prywatną, czy reprezentujemy firmę, poświadczenie niektórych dokumentów może okazać się niezbędne w celu podjęcia legalnej działalności za granicą.

Do uzyskania legalizacji niezbędny jest oryginał dokumentu, który chcemy poświadczyć. Należy przedstawić kraj, gdzie dokument będzie wykorzystywany. Konieczne może być wykonanie tłumaczenia przysięgłego dokumentów – wówczas legalizacji podlega oryginał wraz z tłumaczeniem. Jeśli organizację dokumentów zlecamy firmie zewnętrznej, dobrze jest udzielić jej pełnomocnictwa, na mocy którego będzie mogła przygotować zaświadczenie o niekaralności, odpis lub kopię notarialną. Należy także dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

Istnieją dwa rodzaje poświadczeń: zwykłe, gdzie po uzyskaniu pieczęci w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wymagane jest jeszcze poświadczenie w konsulacie kraju docelowego. Jest ważne w krajach, które nie podpisały Konwencji Haskiej. Drugim jest klauzula apostille, wydawana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ta obowiązuje w krajach, które Konwencję Haską podpisały.

Proces poświadczania dokumentów przez MSZ trwa maksymalnie 3 dni. Najczęściej dokumenty są gotowe na drugi dzień od ich otrzymania. Później następuje ich złożenie do właściwej ambasady. Końcowy czas legalizacji jest zależny od konkretnej ambasady.

Legalizacja dokumentów eksportowych może odbywać się w trybie zwykłym, ekspresowym lub superekspresowym. Usługa jest wówczas odpowiednio droższa.

Wiza

Do wjazdu na terytorium niektórych państw wymagana jest wiza. Obywatele polscy muszą posiadać wizę, by legalnie przekroczyć granicę i przemieszczać się po terytorium Federacji Rosyjskiej. Rodzaj wizy jest uzależniony od celu wizyty. Najpopularniejsze są wizy biznesowe (dla przedsiębiorców), turystyczne (dla turystów, podróżników, naukowe (dla studentów szkół i kursów) i prywatne (dla odwiedzających rodzinę lub znajomych). Wiza służbowa przysługuje przedstawicielom instytucji rządowych. Osoby przejeżdżające tranzytem przez Rosję powinny mieć wizę tranzytową, która zezwala na maksymalnie 10-dniowy pobyt na terytorium rosyjskim. Wiza tranzytowa do Rosji może być również niezbędna podczas przesiadki samolotowej, jeśli opuszczamy terytorium lotniska

Cena wizy zależy od trybu jej wydawania – ekspresowy jest o 50% wyższy od trybu normalnego. Z opłat wizowych zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz dzieci do 6. roku życia.

Wizę można uzyskać w jednym z konsulatów rosyjskich w Warszawie, Krakowie, Gdańsku lub Poznaniu. Da obywateli państw objętych programem ruchu bezwizowego istnieje możliwość otrzymania e-wizy.

Wiza do Rosji dla kierowcy może mieć charakter wizy jednokrotnej (na okres 30 dni), dwukrotnej (do 90 dni) lub wielokrotnej (do 365 dni). Ta ostatnia jest przyznawana kierowcom, którzy wcześniej wjeżdżali na wizie jedno- lub wielokrotnej. Należy pamiętać, iż kierowca wjeżdżający na wizie rocznej może przebywać na terytorium Federacji Rosyjskiej łącznie 180 dni.

Obowiązkowi wizowemu nie podlegają turyści, chcący wjechać na terytorium Turcji. Wiza do Turcji nie jest wymagana również w przypadku wyjazdu biznesowego, jeśli celem podróży jest tylko spotkanie z klientem. Niezbędna natomiast jest wiza do Turcji dla kierowcy ciężarówki lub autokaru. Kierowcy tych pojazdów nie mają możliwości zakupu wizy elektronicznej ani na granicy tureckiej. Mają za to możliwość uzyskania wizy jednokrotnej (ważna 90 dni od dnia wydania), wielokrotnej (ważna 365 dni, każda kolejna jest wydawana na 3 lata; przydzielana też na pojedynczy pobyt do 30 dni) lub tranzytowej (ważna 90 dni i pozwala na maksymalnie 15-dniowy tranzyt przez terytorium Turcji). Organizacją wiz dla kierowców zawodowych zajmują się firmy zewnętrzne. Warto zlecić im taką usługę, by w ferrorze kompletowania wszelkich dokumentów, m.in. przewozowych, nie pomiąć tego jednego z ważniejszych.

Obowiązkowi wizowemu podlegają również uczniowie udający się do Turcji na studia oraz osoby zdecydowane na pobyt dłuższy niż 90 dni.

 

 

 

 

(Artykuł zewnętrzny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA