Zamknij
REKLAMA

Międzynarodowa norma ISO 45001:2018 - znormalizowanie systemu zarządzania BHP

14:06, 11.01.2021 | AS
Skomentuj

Normy ISO można spotkać w księgarni (ISBN – międzynarodowy znormalizowany numer książki), w informatyce, w transliteracji języków zapisywanych innymi znakami niż łacińskie, a przede wszystkim w miejscu pracy. Opracowane rodziny norm odnoszą się do systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego, a od 12 marca 2018 roku również do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

ISO 45001:2018 – PDCA

Norma ISO 45001:2018 zastępuje dwa inne standardy, zgodnie z którymi do tej pory działał system zarządzania BHP w firmach – BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004. ISO 45001:2018 opiera się na tych dwóch normach, dlatego komitet normalizacyjny zaaprobował trzyletni okres przejściowy dla firm, które działają zgodnie ze starymi certyfikatami i chciałyby wdrożyć u siebie nową normę. Stare certyfikaty są ważne najpóźniej do 11 marca 2021 roku.

Norma ISO 45001:2018 (więcej informacji: https://pakulaconsulting.pl/certyfikat-ISO-45001-2018) działa zgodnie z przyjętym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną cyklem Deminga PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act, czyli Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw). Ten model sprawdził się w opublikowanej nieco wcześniej normie zarządzania jakością i uważa się, że zapewni odpowiedni poziom normy zarządzania systemem BHP. Kładzie kluczowy nacisk na następujące aspekty:

  • analizę szans i ryzyk w planowanych procesach,
  • uczestnictwo pracowników w identyfikacji, kontroli i zapobieganiu zagrożeniom oraz w ustaleniu zapotrzebowania na szkolenia i ewaluacje,
  • uczestnictwo pracowników w określeniu potrzeb i oczekiwań wobec polityki BHP, w tym przypisaniu obowiązków, zakresów odpowiedzialności i uprawnień,
  • większy nacisk na zarządzanie ryzykiem i zmianami,
  • ciągłe doskonalenie pracowników i przywództwa.

Wdrożenie normy ISO 45001:2018

Norma została opracowana w celu stosowania jej przez wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości, profilu działalności, zróżnicowania społecznego czy kulturowego. Jej celem jest wdrożenie stosowania dobrej praktyki BHP. W związku z bardzo szerokim zakresem, którego dotyczy, zapoznanie się z normą jest bardzo czasochłonne i trudne do zrozumienia. Z tego powodu certyfikowana, godna najwyższego zaufania firma Pakuła Consulting oferuje swoje usługi szkoleniowe z zakresu normy ISO 45001:2018, wdrożenie systemu zarządzania BHP od podstaw oraz dostosowanie poprzednio obowiązujących norm do aktualnego standardu. Poza szkoleniem i wydaniem nowego certyfikatu, kompetentni pracownicy firmy Pakuła Consulting omawiają potrzeby i zainteresowania stron związanie z systemem zarządzania BHP, wymagania prawne, działania operacyjne w ramach normy, monitorowanie i ocenę wyników oraz zmiany w dokumentacji. Wymagania normy zabezpieczają pracowników firmy z wdrożonym systemem zarządzania BHP przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi.

Podstawowe zmiany normy ISO 45001:2018 w porównaniu z OHSAS 18001:2007

Zgodnie z normą ISO 45001:2018 zmianie ulega punkt 4.1, dotyczący kontekstu organizacji. Według nowego standardu, organizacja musi określić wewnętrzne i zewnętrzne aspekty, ważne z punktu widzenia systemu zarządzania BHP oraz sposób osiągnięcia założonych celów. Zmianie uległ również punkt 4.2, który określa jako zainteresowane strony systemu zarzadzania BHP wszystkich pracowników, dostawców, zleceniobiorców, klientów i służby porządkowe. Zmiana w punkcie 5.1 wskazuje na większy udział przywództwa organizacji w systemie zarządzania BHP. Ostatnią podstawową zmianą w stosunku do normy OHSAS 18001:2007 jest przeredagowanie niektórych podpunktów punktu 6, dotyczącego planowania, analizy szans i ryzyk przedsiębiorstwa w odniesieniu do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

(Artykuł zewnętrzny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA