Zamknij
REKLAMA

BIM w firmie budowlanej

15:28, 09.04.2021 | AS

Modelowanie informacji o budynku (Building Information Modelling - BIM) to łączenie ludzi, technologii i procesów w celu poprawy efektywności w budownictwie.

 

BIM proponuje zupełnie nowe i kompleksowe spojrzenie na branżę budowlaną. Odnosi się do procesu wspólnego projektowania, budowania i eksploatacji budynku przy użyciu jednego spójnego systemu modeli 3D, a nie oddzielnych rysunków projektowych. BIM obejmuje ludzi i technologię, aby skrócić czas i obniżyć koszty, a także poprawić wydajność na budowie budynków mieszkalnych, komercyjnych wysokościowców, szpitali, biur itp.

 

BIM to nie tylko zestaw oprogramowania czy po prostu projektowanie przy pomocy modeli 3D. BIM łączy elementy modelowania projektu z ogromną ilością informacji składających się na projekt, a także z procesem wymiany tych informacji z innymi zaangażowanymi w proces budowlany podmiotami i stronami. Podczas gdy tradycyjna metodologia funkcjonowania procesu budowlanego opierała się na wielu formatach i rozproszonych procesach, które szybko ulegały rozproszeniu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, przepływ informacji w BIM pozwalają na znacznie bardziej dynamiczne i zsynchronizowane podejście do zarządzania projektami, informacją i samą budową.

 

Dlaczego warto korzystać z BIM?

BIM służy polepszeniu efektywności procesu budowlanego, zmniejszeniu ilości odpadów podczas budowy oraz poprawie jakości i wydajności budynków. W wielu zaawansowanych w rozwoju technologicznym branżach panuje dziś koncepcja postępu przy pomocy metody „szybkiego niepowodzenia”. Oznacza to, że eksperymentowanie i próbowanie nowych rozwiązań – nawet jeśli pierwsza próba skończy się porażką – prowadzi do wyeliminowania wad, powtórzenia innowacyjnego pomysłu i często ostatecznego sukcesu. W branży budowlanej, w której stawka jest zbyt wysoka, by eksperymentować na żywym organizmie budowy, ta koncepcja sprawdza się tylko w świecie cyfrowym. Planowanie budowy, zanim na wbije się na niej przysłowiowy pierwszy szpadel, jest jedynym sposobem na „szybką awarię”. Nikt nie podejmie ryzyka eksperymentowania na kolejnych etapach procesu budowlanego, bo to dzisiaj znacznie więcej niż podejmowanie prób i testów z cegłami i zaprawą. Przetrwanie w biznesie, w którym panuje ogromna presja czasu i finansów, terminy są krótkie i w dodatku trzeba zarządzać dużymi i rozproszonymi zespołami roboczymi oraz ogromnymi przepływami fiskalnymi, nie zostawia wielkiego pola na ryzykowne eksperymenty.

 

W przypadku tradycyjnych metod stosowanych w procesie budowlanym, w których zespoły przechodzą z jednej fazy projektu do drugiej, część informacji z poprzedniej fazy zostaje nieuchronnie utracona. Dzięki BIM dane są gromadzone cyfrowo, aby były dostępne, kiedy są potrzebne, gdziekolwiek są potrzebne i komukolwiek są potrzebne. Przyjęcie BIM oznacza ustanowienie ciągłego przepływu informacji. Każdy etap procesu budowy – od wczesnego planowania i projektowania, po budowę, eksploatację, konserwację – jest rejestrowany cyfrowo. Otwiera to nowe możliwości dla lepszej wydajności, dokładności, a przede wszystkim efektywnej współpracy między zespołami i podmiotami zaangażowanymi w budowę. Żyjemy w czasach wielkiej automatyzacji, cyfryzacji i wirtualizacji. Każdy proces biznesowy jest w większości branż zdigitalizowany, a każda decyzja jest warunkowana danymi, co czyni dostęp do informacji wartością nie do przecenienia. Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło wkroczenie w erę cyfrową „czwartą rewolucją przemysłową”, w której sprzężone cyfrowo maszyny, zasilane gigabajtami danych, będą wykładniczo zmieniać procesy w każdej branży.

 

Dlaczego BIM jest ważny?

Dynamiczne łączenie projektu, analizy i dokumentacji w przepływie pracy BIM sprawia, że większość wysiłku w procesie budowlanym na każdym etapie realizacji jest przenoszona z powrotem do fazy projektowania szczegółowego. Możliwość wpływania na wydajność procesu budowlanego jest dzięki BIM wysoka, za to koszt wprowadzania zmian projektowych relatywnie niski i możliwy na każdym etapie realizacji. Pozwala to inżynierom poświęcać więcej czasu na ocenę różnych scenariuszy budowy w celu optymalizacji projektu, a mniej czasu na tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej.

 

Funkcje BIM w procesie budowy można ująć w dziesięciu głównych punktach:

  1. Dzięki szybkiej wymianie informacji projektowych można znacznie szybciej badać różne warianty architektury, konstrukcji i systemów inżynieryjnych, co skutkuje dokładnym i zoptymalizowanym projektem budynku.
  2. Wszystkie rysunki, plany, projekty i dane dokumentacji można zawrzeć w jednym kompleksowym modelu 3D, unikając przy tym utraty informacji, ich przeoczenia bądź zaginięcia i umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji na podstawie kompletu dostępnych danych.
  3. Niezbędne obliczenia techniczne dla systemów wentylacji, ogrzewania czy rurociągów gazowych można wykonać szybko i łatwo.
  4. Wszystkie dane geometryczne i przestrzenne wymagane do wykonywania obliczeń energetycznych można uzyskać bezpośrednio z modelu.
  5. Zapewnienie zgodności z wymogami środowiskowymi jest łatwiejsze, a zwiększona wydajność pomaga obniżyć koszty cyklu życia budynku.
  6. Integracja danych dotyczących kosztów i harmonogramów umożliwia oszacowanie kosztów online i aktualizowaną codziennie wizualizację postępu budowy.
  7. Dokładne pomiary planowanych robót można tworzyć bezpośrednio z modelu.
  8. Dane wymagane do kontroli zakupów także można wyliczyć bezpośrednio z modelu, optymalizując proces zakupowy.
  9. Szczegółowy model zawiera wszystkie dane i geometrię wymagane do dokładnej instalacji systemów MEP.
  10. Po zakończeniu budowy kolejna wersja modelu będzie informować o decyzjach i systemach zarządzania obiektami, umożliwiając prewencyjną konserwację i naprawy.

 

BIM pomaga zatem na każdym etapie budowy, a nawet po jej zakończeniu zaoszczędzić czas i pieniądze, a także ułatwić i zracjonalizować zarządzanie procesem budowlanym. Narzędziem, które może pomóc w stosowaniu BIM na różnych etapach realizacji projektu budowlanego, jest przeglądarka modeli BIM PlanRadar. Umożliwia ona zespołom pracującym w branży budowlanej i zarządcom nieruchomości uzyskać korzyści związane z BIM w dowolnym czasie i miejscu dzięki intuicyjnej nawigacji nie tylko na urządzeniach stacjonarnych, ale także mobilnych. PlanRadar ułatwia komunikację, monitorowanie stanu budowy, śledzenie synchronizowanych na bieżąco zmian w projekcie i nie tylko. Tego typu narzędzia są właśnie jednym z wielu symptomów rewolucji cyfrowej, jaka dokonuje się dzisiaj w branży budowlanej.

(Artykuł zewnętrzny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%