Zamknij
REKLAMA

Sprzedaż towarów za symboliczną kwotę, a prawo do odliczenia VAT od ich zakupu

13:06, 30.09.2020 | materiały partnera

Wiele firm prowadzących sprzedaż towarów decyduje się na udzielanie swoim klientom różnego rodzaju rabatów i bonusów. Często spotykanym rozwiązaniem jest także sprzedaż towarów za symboliczną kwotę np. 1 zł po osiągnięciu określonej wielkości zakupu. Czy w takiej sytuacji podstawą opodatkowania sprzedaży może być ustalona symboliczna kwota? Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu tych towarów?

Z zasady opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub świadczenie usług. Z przepisów ustawy o VAT wynika przy tym, że podstawą opodatkowania VAT jest wynagrodzenie, które dostawca lub usługodawca faktycznie otrzymał z tytułu dostawy towarów, lub wyświadczenia usługi. Podstawa opodatkowania nie obejmuje przy tym m.in. kwoty upustów i obniżek udzielonych przez sprzedawcę nabywcy. Ustawa o VAT nie ogranicza podatnika w swobodzie ustalania cen, co oznacza, że może on sprzedawać towary i usługi po cenie niższej niż rzeczywista ich wartość. Transakcje takie są przy tym traktowane jak normalna sprzedaż. Jedynym ograniczeniem stosowania tak znacznych upustów cenowych jest warunek, że rabat powinien być uzasadniony ekonomicznie i w efekcie prowadzić do osiągnięcia zarobku. Sprzedaż towarów za symboliczne kwoty nie może także służyć obchodzeniu przepisów prawa, czyli unikaniu opodatkowania.

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów sprzedawanych za symboliczną kwotę w zakresie, w jakim te towary lub usługi wykorzystane są do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Nie sprecyzowano przy tym, w jakim zakresie powinno się to odbywać. Związek ten może być zatem bezpośredni lub pośredni. Można więc uznać, że stosowane bonusy i upusty mają pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ponieważ stanowią element całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa i tym samym osiąganego przez danego podatnika obrotu opodatkowanego.

Oznacza to, że podstawą opodatkowania VAT, jaką należy przejąć z tytułu sprzedaży towarów w cenie symbolicznej, jest rzeczywista kwota zapłaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Podatnikowi przysługuje także prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia tych towarów na zasadach ogólnych.

Biuro rachunkowe Efekta to profesjonalna księgowość w centrum Warszawy. Zapraszamy do współpracy duże średnie małe i mikro przedsiębiorstwa. Wspieramy naszych klientów zarówno w sprawach podatkowych, jak i kadrowych. Napisz do nasz lub zadzwoń, aby dowiedzie

się więcej o naszej ofercie.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA